Ιδρύματα και υπηρεσίες

Διάφοροι οργανισμοί ασχολούνται με θέματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον παραδοσιακό πολιτισμό. Ο μελετητής του ελληνικού χορού, είτε ερευνά για λογαριασμό του είτε στα πλαίσια μιας χορευτικής ομάδας, θα χρειαστεί σε κάποιο στάδιο να έρθει σε επαφή με ένα από αυτά τα ιδρύματα για να πάρει πληροφορίες και κατευθύνσεις. Τα περισσότερα διαθέτουν λαογραφικά αρχεία, βιβλιοθήκες, φωτοθήκες ή ταινιοθήκες όπου θα βρει κανείς υλικό για το υπό μελέτη θέμα.

Θα παρατηρήσει κανείς στον κατάλογο που ακολουθεί ότι κανένα από αυτά τα ιδρύματα δεν ασχολείται ειδικά με τον παραδοσιακό χορό, στα περισσότερα άλλωστε το θέμα του χορού είναι άγνωστο σαν αντικείμενο έρευνας. Έχοντας όμως ασχοληθεί με συγγενικά θέματα ή με λαογραφία γενικά, αποτελούν απαραίτητους σταθμούς για τον κάθε ενδιαφερόμενο. Απευθυνόμενος σ' αυτά θα επωφεληθεί από το έργο όσων προηγήθηκαν και θα αποφύγει λανθασμένες κατευθύνσεις ή ανώφελους κόπους.

Ορισμένα είναι επανδρωμένα με ειδικευμένα στελέχη που, έχοντας κάνει σπουδές σε σχετικούς επιστημονικούς κλάδους (Εθνολογία, Ανθρωπο­λογία, Κοινωνιολογία, Μουσικολογία), μπορούν να δώσουν συμβουλές για την σωστή μεθοδολογική πορεία μιας έρευνας. Άλλα ιδρύματα διαθέτουν προσωπικό με πρακτικές γνώσεις λαογραφίας ή και εμπειρία επιτόπιας έρευνας, που μπορεί να βοηθήσει δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες, γνωρι­μίες και υλικό. Άλλα πάλι ειδικεύονται σε μια ορισμένη περιοχή ή σε ένα ορισμένο θέμα - εκεί θα βρει κανείς συχνά ανθρώπους πρόθυμους να βοηθήσουν οι ίδιοι συμμετέχοντας στην έρευνα.

Στην τελευταία αυτή κατηγορία ανήκουν τα τοπικιστικά σωματεία στις πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η νοσταλγία όσων αναγκάστηκαν να αφήσουν το χωριό τους τους κάνει να ιδρύουν συλλόγους, λέσχες και αδελφότητες στα πιο μακρινά μέρη. Τα σωματεία αυτά είναι πολλές χιλιάδες και δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν εδώ, αποτελούν όμως συχνά τις πιο πλούσιες πηγές πρωτογενούς υλικού. Ρωτώντας εκεί, καταλήγει κανείς να βρει τους ηλικιωμένους ανθρώπους που θυμούνται με λεπτομέρειες τα χορευτικά ή άλλα έθιμα του παρελθόντος.