Τεκμήρια ::  Λήμμα : Αντιπατητής

Τεκμήρια :

( 1 )

Κινούμενες εικόνες  

( 1 )

Εικόνες  

( 1 )

Ηχογραφήματα  

( 1 )

Κείμενα


Κείμενο : Αντιπατητής , Xορός στην Κάρπαθο.
Πηγή : Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Χορού , Ευρετήριο : E-67662
-[Βασιλάκης 1973, 110] Μεσοχώρι Καρπάθου: Ο Αντιπατητής θεωρείται Μεσοχωρίτικος χορός. Λέγεται έτσι γιατί αντιπατεί ο χορευτής στα πόδια του.
-[Κρητσιώτη & Ράφτης 1987, 104] Κάρπαθος: Μερικοί χοροί τραγουδιούνται κατά το αργό χορευτικό μέρος τους, όπως ο Αντιπατητής. Στους χορούς που είναι τραγουδιστοί μόνο στο αργό μέρος τους, εναλλάσσεται ο αργός με τον γρήγορο ρυθμό ξεκινώντας πάντα με τον αργό. Ο τραγουδιστής αρχίζει και οι άλλοι επαναλαμβάνουν τα λόγια του. Μπορεί να τραγουδήσει και ένας δεύτερος ή και ένας τρίτος. Δικαίωμα στο τραγούδι έχουν χορευτές, οργανοπαίχτες και παρευρισκόμενοι. Κάποτε το τραγούδι σταματά, οπότε οργανοπαίχτες και μουσικοί περνούν στο γρήγορο. Υστερα από λίγο επανέρχονται στον αργό. Την επιστροφή αυτή αποφασίζουν είτε οι οργανοπαίχτες είτε ένας τραγουδιστής, συνεχίζοντας το τραγούδι από εκεί που διακόπηκε. Καθώς τα τραγούδια είναι μαγάλα, ολοκληρώνονται σταδιακά με τις εναλλαγές του χορού, έτσι δίνεται η ευκαιρία να τραγουδήσουν πολλοί. Ο Αντιπατητής είναι ο χορός του Μεσοχωριού. Παλιά τον συνήθιζαν και στα Κάτω Χωριά.
-[Λύκειον των Ελληνίδων LCGW 110, Α3] Ελυμπος Καρπάθου: "Αντιπατητής", τραγούδι (4.30). Μιχάλης Ζωγραφίδης (τραγούδι, λύρα), Γιάννης Τσαμπανάκης (λαούτο). Γενικός κυκλικός χορός που χορεύεται κυρίως στο χωριό Μεσοχώρι Καρπάθου. Στο πρώτο μέρος της μελωδίας που έχει αργή ρυθμική αγωγή (τραγούδι) οι χορευτές εκτελούν βήματα χορού Στα Τρία. Στο δεύτερο όμως μέρος (γρήγορο οργανικό) οι χορευτές προσθέτουν μία κίνηση "αντιπάτημα" που διαφοροποιεί το βασικό βήμα.
-[Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ιδρυμα PFF 5, Β6] Κάρπαθος: "Αντιπατητής", Ι. Βλαχάκης (βιολί).